Portfolio

Hierbij een greep uit de reeds door Survey bv uitgevoerde projecten.


Het verrichten van een multibeam peiling in de zandput en het in kaart brengen van een gezonken schip in de havenmonding te Alem

rossum

 

 

 

 

 


Het meten van een damwand voor overslag zand van de steen fabriek te Alem.
Het meten van diepe en de positie van de damwand en meerpalen.

peiling damwand grid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het meten van de bodem in Gouda voor het maken van een nieuwe kade voor het bedrijf Refractories.
We hebben hier de bodem gemeten met multibeam en samen met Dibec Milieu handmatig profielen gemaakt voor het bepalen van de onderkant van de sliblaag.
Deze meting is gedaan in opdracht van Ballast Nedam, Dibec heeft hiervoor het milieu kundig onderzoek gedaan en de hoeveelheden bepaald.

multibeam-peiling-gouda-refractories

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het maken van een ontgravingsmodel en hoeveelheidsbepaling voor Kinderdijk, tevens hebben wij hier de in,- en uit peiling verzorgt.
Dit werk hebben wij met gps en de Onyx 4 gedaan aangezien het om een zeer ondiep gebied ging.

ontgravingsmodel-kinderdijk-natura2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het ontwerpen en maken van het ontgravingsmodel van de Roosendaalse vliet, de Steenbergse vliet en aangrenzende havens.

steenbergse-haven

steenbergse-vliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het maken van een ontgravingsmodel van de Gashaven te Deventer en het berekenen van de hoeveelheden per aangegeven vak.

 

gashaven-deventer-sanering-hoeveelheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het maken van het ontgravingsmodel en de hoeveelheidsbepaling van de haven te Almere.

hoeveelheden-ontgraving-haven-almere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het maken van het ontgravingsmodel, de hoeveelheid-bepaling en het in,- en uit peilen met de multibeam van de Petroleumhaven in Den Haag.

multibeam-in-peiling-petroleumhaven-den-haag

multibeam-uit-peiling-petroleumhaven-den-haag

hoeveelheden-petroleumhaven-den-haag

 

 

 

 

 

 

 

 


Het begeleiden, meten en adviseren bij diverse werkzaamheden in Friesland op het werk de (Alde Feanen).

Peilboot Onyx4 op de Alde Feanen

baggeren-alde-feanen